Disability
A A A
Contrast

Organizacja koncertu

Szczegółowe warunki organizacyjne koncertu OVA: Czytaj pobierz

Podstawowe warunki organizacyjne koncertu OVA

ORKIESTRA VITA ACTIVA koncertuje na zaproszenie organizacji non profit, urzędów, firm, osób prywatnych. Koncerty orkiestry mają charakter tradycyjny, zbliżony w konwencji do koncertów orkiestr symfonicznych. Najczęściej orkiestra występuje podczas różnego rodzaju uroczystości, dopełniając muzyką konferencje naukowe, sympozja, festiwale, przeglądy, gale wręczania nagród nadając im stosowną artystyczną oprawę.

sala koncertowa
Koncert orkiestry nie może się odbyć na wolnym powietrzu, także nie może odbyć się na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Estrada lub wydzielona powierzchnia o wymiarach: optymalnie – szerokość 10 m, głębokość 10 m (lub większa), minimalnie: 8m x 8 m = 64 m2. Orkiestra przywozi własny kompletny sprzęt potrzebny do wykonania koncertu. Najkorzystniej orkiestra prezentuje swój program w salach o charakterze audytoryjnym – jak w teatrach.

przygotowanie do koncertu
Orkiestra potrzebuje 2 godziny na wniesienie, rozpakowanie, skręcenie i rozstawienie instrumentów – najlepiej w sali gdzie odbędzie się koncert. Po rozstawieniu odbywa się próba organizacyjna, która kończy się 30 minut przed koncertem.

przebieg koncertu
Występ orkiestry jest koncertem muzyki do słuchania. Orkiestra nie jest zespołem grającym do tańca, w czasie zabaw, konkursów, orkiestra nie gra w czasie konsumpcji. Orkiestra wykonuje utwory wybrane z repertuaru zespołu przez dyrygentkę i w kolejności ustalonej przez dyrygentkę. Gdy zachodzi taka potrzeba Orkiestra zaprasza do wspólnego występu zawodowych artystów. Czas trwania koncertu i repertuar ustalany jest ostatecznie z organizatorami przed przyjazdem orkiestry na koncert. Wykonanie całego programu trwa do 1 godziny, bez przerwy. Koncert prowadzi konferansjer orkiestry.

nagłośnienie
Orkiestra gra na instrumentach akustycznych. W salach do 400 osób nagłośnienie orkiestry nie jest potrzebne, poza nagłośnieniem i mikrofonami do zapowiedzi.

warunki finansowe realizacji koncertu
Pokrycie kosztów organizacyjnych (transportu sprzętu i osób, kosztów pobytu i zakwaterowania). Orkiestra sama wynajmuje autokar po zatwierdzeniu przez zapraszających kalkulacji kosztów podróży, które sporządza firma transportowa. Możliwa umowa o realizacji koncertu – kwota do ustalenia. Wystawiamy fakturę. W szczególnych przypadkach Orkiestra może wykonać koncert sama finansując koszty transportu.