Disability
A A A
Contrast

Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne

Uwaga!

 • Zespół liczy od 35 do 40 osób.
 • Wśród członków zespołu nie ma osób na wózkach!
 • W zespole pracują wyłącznie osoby dorosłe.

PRZYGOTOWANIE DO KONCERTU

Zaplecze – autokar

 • Zabezpieczenie bliskiego dojazdu autobusu lub samochodu bagażowego do drzwi jak najbliżej sali koncertowej – trzeba przenieść instrumenty w 40 skrzyniach.
 • Jeżeli konieczne, to prawo wjazdu autokaru na teren (np. miejska starówka).
 • Wskazanie miejsca postojowego dla autokaru.

Zaplecze – garderoby, ew. pomoc w przeniesieniu sprzętu

 • Zalecane: dwie sale (garderoby), zamykane na klucz dla 40 osób (25 i 15 osób).
 • Wskazanie miejsca na złożenie opakowania instrumentów – 40 skrzyń – możliwie blisko sceny – około 4m2.
 • Gdy trzeba szybko zwolnić estradę bezpośrednio po koncercie wskazanie miejsca do wystawienia instrumentów przed ich spakowaniem – minimum 40 m2.
 • Jeżeli możliwe:
  • gdy są duże odległości (piętra, długie korytarze, wąskie przejścia) od wejścia do budynku do sali koncertowej – pomoc w przeniesieniu skrzyń z instrumentami z autokaru i po koncercie do autokaru,
  • woda mineralna i kubki jednorazowe, termosy z kawą.

Estrada – powierzchnia i czas przygotowania

 • Koncert orkiestry nie może się odbyć na wolnym powietrzu, także nie może odbyć się na wolnym powietrzu pod zadaszeniem.
 • Estrada lub wydzielona powierzchnia o wymiarach:
  • optymalnie – szerokość 12 m, głębokość 12 m, lub większa.
  • minimalnie – 10m x 10 m – czyli około 100 m2. (35 osób i 25 ustawianych instrumentów).
 • Estrada powinna być wolna – np. bez fortepianu, mównicy, sprzętu innych zespołów, stojących dużych elementów scenograficznych.
 • Orkiestra przywozi własne kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania koncertu, w tym krzesła.
 • Orkiestra potrzebuje 2 godziny na rozstawienie instrumentów w miejscu koncertu.
 • Po rozstawieniu odbywa się 10 minutowa próba organizacyjna – ustawienie solistów, wejścia i wyjścia zespołu, próba mikrofonu, itd.
 • Przygotowanie do koncertu kończy się 30 minut przed rozpoczęciem koncertu, dlatego konieczne jest możliwie wczesne udostępnienie sali.
 •  

Estrada – nagłośnienie i oświetlenie

 • Orkiestra gra na instrumentach akustycznych. W salach do 400 osób nagłośnienie nie jest potrzebne.
 • Potrzebny 1 mikrofon dla osoby zapowiadającej koncert i ewentualnie 1 dla zaproszonego solisty (o ile występuje).
 • Dużo rozproszonego, miękkiego białego światła (czytanie nut), jak przy występie orkiestry symfonicznej.
 • Orkiestra może użyć własne światła doświetlające, zasilanie standardowe.
 • Nie można stosować światła stroboskowego i innych świateł pulsujących.
 • Nie jest dopuszczalne wyświetlanie obrazów ruchomych z koncertu. Dopuszczalne jest wyświetlanie obrazu statycznego – np. nazwy imprez.

PRZEBIEG KONCERTU

 • Występ orkiestry jest koncertem muzyki do słuchania.
 • Orkiestra nie jest zespołem grającym do tańca, w czasie zabaw, konkursów, orkiestra nie gra w czasie konsumpcji.
 • Członkowie orkiestry nie mogą oczekiwać na występ na estradzie (np. podczas części oficjalnej).
 • Występ orkiestry nie może być dzielony, np. przemówieniami.
 • Orkiestra wykonuje utwory wybrane z repertuaru zespołu przez dyrygentkę i w kolejności ustalonej przez dyrygentkę.
 • Dyrygentka może zaprosić do wspólnego występu solistów lub zespoły artystyczne.
 • Wykonanie całego programu trwa do 1 godziny, bez przerwy.
 • Inny czas trwania koncertu ustalany jest ostatecznie przed przyjazdem orkiestry na koncert.
 • Program koncertu może zostać skrócony po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrygentką, przed koncertem, nie może zostać skrócony po rozpoczęciu koncertu.
 • W uzgodnieniu z organizatorami koncertu, orkiestra może zaprosić kilka osób pełnosprawnych (VIP) do symbolicznego udziału w koncercie. Ich występ nie wymaga przygotowania muzycznego.
 • Koncert prowadzi konferansjer orkiestry.
 • Nie jest konieczne odrębne przedstawianie informacji o orkiestrze i wykonywanej muzyce – takie informacje podawane są, podczas bardzo krótkich przerw technicznych, pomiędzy utworami, przez konferansjera.
 • Po wykonaniu programu członkowie orkiestry opuszczają estradę.

ZAKOŃCZENIE KONCERTU

 • Po koncercie nie może być odtwarzana na sali koncertowej muzyka innych wykonawców. 
 • Wyniesienie instrumentów po koncercie z estrady na zaplecze trwa od 5 do 15 minut w zależności od pojemności zaplecza i ilości wyjść i pomocy osób pełnosprawnych.
 • Bezpośrednio po koncercie członkowie orkiestry są zaangażowani w pakowanie instrumentów, ich załadowanie do autokaru.
 • Pakowanie po koncercie na sali koncertowej trwa około 1 godziny, poza salą, na zapleczu znacznie dłużej.

WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI KONCERTU ORKIESTRY VITA ACTIVA

 • Pokrycie kosztów organizacyjnych (w tym: kosztów pobytu i zakwaterowania, transportu sprzętu i osób, artystów).
 • Inne możliwości: umowa o dzieło, darowizna, sponsoring rzeczowy, honoraria  – do uzgodnienia z kierownictwem zespołu.

INNE

 • W miarę możliwości, wolnego czasu – program dodatkowy pobytu orkiestry – zwiedzanie, spotkania, inne propozycje.