ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Przez sztukę do samodzielności

ORKIESTRA VITA ACTIVA

działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku od 1995 roku. Wśród 35 członków orkiestry są wyłącznie osoby dorosłe (pełnoletnie), w tym większość to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością, wolontariusze. W niektórych koncertach z OVA występują zawodowi artyści. Orkiestra ma w swym dorobku ponad 250 koncertów w Polsce i za granicą. Prezentowała muzykę w 60 miastach. Od 1995 roku z zespołem związanych było ponad 80 wykonawców.

Dyrygentką ORKIESTRY VITA ACTIVA i kierownikiem artystycznym jest Mirosława Lipińska współpraca merytoryczna i organizacyjna Ryszard Popowski

Orkiestra wykonuje muzykę z różnych epok i o różnorodnej stylistyce, od barokowej do współczesnej muzyki sonorystycznej. Oryginalne aranżacje na instrumenty perkusyjne (których autorką jest Mirosława Lipińska) i ekspresyjne wykonanie utworów, składają się na niezapomniane przeżycie artystyczne. Opinię słuchaczy wyrażają liczne wpisy w kronice zespołu, kilka z tych wpisów zamieściliśmy na naszej stronie.

ZNACZENIE SPOŁECZNE

   Działalność ORKIESTRY VITA ACTIVA jest dla jej członków formą nieustającej edukacji i zarazem spełnieniem dorosłości w działaniach społecznie ważnych, znajdujących uznanie i szacunek. Udział w działaności zespołu sprzyja odkrywaniu nowych obszarów aktywności, w których kształtują się lub usprawniają nowe umiejętności. Próbom i koncertom towarzyszą liczne zadania pozamuzyczne, którym członkowie orkiestry muszą podołać, o ile to tylko możliwe, o własnych siłach. Istotę działalności wyraża motto programu: przez sztukę do samodzielności

   Poza celami artystycznymi i osobowymi celem programu jest integracja środowiska osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kształtowanie poprzez występy opinii społecznej, upowszechnianie postawy otwarcia na problemy rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnością oraz pełnego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celow działaności OVA jest popularyzacja postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a szczegolnie artykułu 30 tej konwencji, stanowiącego o dostępie do kultury osób z tego środowiska.

ŚRODKI ARTYSTYCZNE

Orkiestra gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych. Grupę instrumentów melodycznych stanowią: grupa dzwonków (sopranowe, altowe), grupa metalofonów (altowe, basowe), grupa ksylofonów (sopranowe, altowe, basowe), oraz sztabki kontrabasowe. Dopełnienie brzmienia dają strojone kotły. Orkiestra używa około 50 instrumentów niemelodycznych: różnej wielkości bębny, talerze, różne odmiany instrumentów kolorystycznych (guiro, kabasa, tempelbloki, china bars, crotale, klawesy, i wiele innych) często egzotycznego pochodzenia. Instrumentarium perkusyjne dopełniane jest instrumentami klasycznymi: używane są kontrabasy, trąbki, sakshorny, tuba, harfa, cytra i instrumenty elektroniczne. Rozpiętość brzmienia porównywalna jest do skali orkiestry symfonicznej a dynamika brzmienia i możliwość jej znacznego różnicowania, pozwala grać w stosunkowo dużych salach koncertowych, z zachowaniem cech interpretacyjnych wykonywanych utworów. Orkiestra wymienia instrumenty orffowskie, które umożliwiły powstanie zespołu, na instrumenty profesjonalne. Ostatnio w składzie zespołu pojawiły się kotły koncertowe, ksylofon, dzwonki koncertowe, wibrafon i marimba.

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Na dorobek artystyczny Orkiestry skladają sie dwa programy koncertowe: uniwersalny i świąteczny – zimowy. Razem ponad dwie godziny muzyki. Na repertuar składają się utwory ze światowej literatury muzycznej od baroku po współczesność.

UPOWSZECHNIENIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie doświadczeń OVA powstał ośrodek edukacji kulturalnej na osnowie muzycznej: Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych - ECEKON, Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami  przygotowując się do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, w tym do działalności w Orkiestrze Vita Activa. Więcej informacji o ośrodku ECEKON na stronie: www.ecekon.pl