Disability
A A A
Contrast

Dyrygentka

Mirosława Lipińska – twórczyni Orkiestry, I dyrygentka Orkiestry Vita Activa, kierownik artystyczny zespołu.

mira2 150 dpi

Mirosława Lipińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku – stworzyła zespół od podstaw, jest autorką wszystkich sukcesów artystycznych, nagrodzonych zarówno medalami jak i pięknymi wpisami do kroniki zespołu. W 1995 roku została zaproszona przez Halinę Szymańską do poprowadzenia zajęć muzycznych w Gdańskim Kole PSOUU. W krótkim czasie doprowadziła do powstania zespołu artystycznego. Już podczas pierwszych spotkań muzycznych na turnusie w Stawiskach koło Kościerzyny, ukształtował się zespół, który dzisiaj działa jako Orkiestra Vita Activa. W ciągu wielu lat pracy kształtowała sprawności wykonawcze, wzbogacała instrumentarium, sięgała po coraz trudniejsze utwory z literatury światowej. Dzięki tej pracy osoby z niepełnosprawnościami osobiście mogą przeżywać, jako współwykonawcy, dzieła Czajkowskiego, Beethovena, Bacha, Bernsteina. Są współtwórcami współczesnej aspiracyjnej kultury muzycznej. Na wiele lat przed uchwaleniem przez ONZ Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (2008) wprowadziła osoby ze środowiska osób  z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko do współtworzenia kultury muzycznej ale także do tworzenia kultury o wymiarach aspiracyjnych. 

Specyfika pracy dyrygentki z zespołem polega na takim pisaniu aranżacji utworów, by każdy z członków zespołu mógł swoją partię zagrać całkowicie samodzielnie, ale też, by mógł osiągnąć kolejny etap artystycznego zaawansowania. Sztuka prowadzenie zespołu i dyrygowania Orkiestrą wymaga wielu dodatkowych sprawności komunikacyjnych i artystycznych.  Działalność Mirosławy Lipińskiej została wielokrotnie nagrodzona. Ostatnio Złotym Krzyżem Zasługi – 2022.

Zobacz: nominacje, nagrody, medale

MIRA Lipińska - przycięte