Disability
A A A
Contrast

Dyrygentka

Mirosława Lipińska – twórczyni Orkiestry, I dyrygentka Orkiestry Vita Activa, kierownik artystyczny zespołu.

mira2 150 dpi

Mirosława Lipińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku – stworzyła ten zespół od podstaw i jest autorką wszystkich sukcesów artystycznych, nagrodzonych zarówno medalami jak i pięknymi wpisami do kroniki zespołu. W 1995 roku została zaproszona przez Halinę Szymańską do poprowadzenia zajęć muzycznych w Gdańskim Kole PSOUU. W krótkim czasie doprowadziła do powstania zespołu artystycznego. Już podczas pierwszych spotkań muzycznych na turnusie w Stawiskach koło Kościerzyny, ukształtował się zespół, który dzisiaj działa jako Orkiestra Vita Activa. W ciągu wielu lat pracy kształtowała sprawności wykonawcze, wzbogacała instrumentarium, sięgała po coraz trudniejsze utwory z literatury światowej. Dzięki tej pracy osoby z niepełnosprawnościami osobiście mogą przeżywać, jako współwykonawcy, dzieła Czajkowskiego, Beethovena, Bacha, Bernsteina. Są współtwórcami współczesnej aspiracyjnej kultury muzycznej.

MIRA Lipińska - przycięte

Specyfika pracy dyrygentki z zespołem polega na takim pisaniu aranżacji utworów, by każdy z członków zespołu mógł swoją partię zagrać całkowicie samodzielnie, ale też, by mógł osiągnąć kolejny etap artystycznego zaawansowania.

Sztuka prowadzenie zespołu i dyrygowania Orkiestrą wymaga wielu dodatkowych sprawności komunikacyjnych i artystycznych.  (red. R.P.)