Disability
A A A
Contrast

Przez sztukę do samodzielności

ORKIESTRA VITA ACTIVA

działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dawniej PSOUU) – Koło w Gdańsku. Powstała w 1995 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor ośrodka Haliny Szymańskiej. Wśród 35 członków orkiestry są wyłącznie osoby dorosłe (pełnoletnie), w tym większość to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością, wolontariusze. W niektórych koncertach razem z OVA występują zawodowi artyści. Orkiestra ma w swym dorobku 285 koncertów w Polsce i za granicą. Prezentowała muzykę w 63 miastach. Od 1995 roku z zespołem związanych było ponad 80 wykonawców.

Dyrygentką ORKIESTRY VITA ACTIVA i kierownikiem artystycznym jest

Mirosława Lipińska

od 2017 roku II dyrygentem jest

Robert Bracki

współpraca merytoryczna i organizacyjna

Ryszard Popowski

   Orkiestra wykonuje muzykę z różnych epok i o różnorodnej stylistyce, od barokowej do współczesnej muzyki sonorystycznej. Oryginalne aranżacje na instrumenty perkusyjne (których autorką jest Mirosława Lipińska i Robert Bracki) i ekspresyjne wykonanie utworów, składają się na niezapomniane przeżycie artystyczne. Opinię słuchaczy wyrażają liczne wpisy w kronice zespołu, kilka z tych wpisów zamieściliśmy na naszej stronie.

ZNACZENIE SPOŁECZNE

   Działalność ORKIESTRY VITA ACTIVA jest dla jej członków formą nieustającej edukacji i zarazem spełnieniem dorosłości w działaniach społecznie ważnych, znajdujących uznanie i szacunek. Udział w działalności zespołu sprzyja odkrywaniu nowych obszarów aktywności, w których kształtują się lub usprawniają nowe umiejętności. Próbom i koncertom towarzyszą liczne zadania pozamuzyczne, którym członkowie orkiestry muszą podołać, o ile to tylko możliwe, o własnych siłach. Istotę działalności wyraża motto programu:
przez sztukę do samodzielności

   Poza celami artystycznymi i osobowymi celem programu jest integracja środowiska osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kształtowanie poprzez występy opinii społecznej, upowszechnianie postawy otwarcia na problemy rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnością oraz pełnego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Jednym z celów działalności OVA jest popularyzacja postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a szczególnie artykułu 30 tej konwencji, stanowiącego o dostępie do kultury i prawie do współtworzenia kultury przez osoby z tego środowiska.

Działalność Orkiestry i osób ją prowadzących została wielokrotnie nagrodzona:

Medal Senatu – Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem 1493 – 1883.

„W uznaniu za całokształt dokonań i stworzenie wyjątkowej wspólnoty.” Senator Antoni Szymański. Warszawa 20.01.2007.

Medal Rady Miasta Gdańska Medal Księcia Mściwoja II

„Za wybitne realizowanie programu aktywacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych.”

2005

laureaci medalu

Medal „Fideliter et constanter” – „Wiernie i wytrwale”

 W uznaniu szczególnych zasług za wieloletnią wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Główny PSONI – Warszawa

Mirosława Lipińska 2003, Ryszard Popowski 2011.

Medal Prezydenta Miasta Gdańska

Mirosława Lipińska 2013,  Ryszard Popowski  2013.

Nagroda DIGNITAS PSONI – Koło w Gdańsku  – Mirosława Lipińska  2016.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna – Mirosława Lipińska 2016.

II miejsce w plebiscycie czytelników Dziennika Bałtyckiego w kategorii Przedsiębiorczość Społeczna – Mirosława Lipińska i Ryszard Popowski, Gdańsk 2017.

Nagroda Ministra Edukacji II st. – Mirosława Lipińska.

 

ŚRODKI ARTYSTYCZNE

   Orkiestra gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych. Grupę instrumentów melodycznych stanowią: grupa dzwonków (sopranowe, altowe), grupa metalofonów (altowe, basowe), grupa ksylofonów (sopranowe, altowe, basowe), oraz sztabki kontrabasowe. Dopełnienie brzmienia dają kotły orkiestrowe. Orkiestra używa około 50 instrumentów niemelodycznych: różnej wielkości bębny, talerze, różne odmiany instrumentów kolorystycznych (guiro, kabasa, tempelbloki, china bars, crotale, klawesy, i wiele innych) często egzotycznego pochodzenia. Instrumentarium perkusyjne dopełniane jest instrumentami klasycznymi: używane są kontrabasy, trąbki, sakshorny, tuba, harfa. Rozpiętość brzmienia porównywalna jest do skali orkiestry symfonicznej a dynamika brzmienia i możliwość jej znacznego różnicowania, pozwala grać w stosunkowo dużych salach koncertowych, z zachowaniem cech interpretacyjnych wykonywanych utworów. W latach 2017 – 2021 Orkiestra sukcesywnie wymieniała instrumenty orffowskie (edukacyjne), które umożliwiły powstanie zespołu, na instrumenty profesjonalne. Ostatnio w składzie zespołu pojawiły się profesjonalne kotły koncertowe, ksylofony, dzwonki koncertowe, wibrafony i marimba.

DOROBEK ARTYSTYCZNY

 Na dorobek artystyczny Orkiestry składają się dwa programy koncertowe: uniwersalny i świąteczny – zimowy. Razem ponad dwie godziny muzyki. Na repertuar składają się utwory ze światowej literatury muzycznej od baroku po współczesność.

Repertuar Orkiestry Vita Activa

Ludwig van Beethoven – Finał z IX Symfonii (fragment)

Leonard Bernstein – America z musicalu West Side Story

Fryderyk Chopin – Preludium A-dur

Fryderyk Chopin – Preludium c-moll

Fryderyk  Chopin – Preludium e-moll

Fryderyk Chopin – Walc a-moll, op. 34, nr. 2. (fragment)

Fryderyk Chopin Ballada F-dur, op. 38 (fragment)

Piotr Czajkowski – Taniec wieszczki cukrowej 

Piotr Czajkowski – Marsz ołowianych żołnierzyków

Kaspar Foerster – Sonata (Andante, Allegro, Andante)

Edward Grieg – W grocie króla gór (In the cave, the king of the mountains)

Edward Grieg – Poranek (Morning)

Georg Friedrich Haendel – Passacaglia

Scot Joplin – Ragtime The Entertainer

John Kander – New York, New York

Astor Piazolla – Oblivion

Igor Riechin – Trzej muszkieterowie (The Three Musketeers)

Igor Riechin – Karawana Schecherezady (The caravan Schecherezada)

Gerald Schwertberger – Wooing

Johann Strauss – Polka pizzicato (Pizzicato polka)

Johann Strauss – Marsz Radeckiego

Johann Strauss (syn) – Nad pięknym modrym Dunajem

Johann Straus (syn) – Annen Polka

melodia ukraińska – Szczedrik

Mike Wilsh muz., Pierre Delance sł. – Champs de Elysees

Quincy Jones  – Soul Bossa Nova 

Sergiusz Prokofiew – Marsz z opery Miłość do trzech pomarańczy

Jaques Offenbach – Barkarola z opery Opowieści Hoffmana 

Hymn Polski

oraz muzyka świąteczna (kolędy, standardy)

Utwory poza repertuarem

Vincente Gomez – Romans

Luisa Walker – Pocztylion

Jan Sebastian Bach – Menuet

melodia francuska – Skowronek

melodia hiszpańska (Espagniol folk song) – El vito

Piere Cubasch – Dzwony

Thor Gumensohn – Gejsza

Ludwig van Beethoven – Marsz turecki (Turkish March)

 

UPOWSZECHNIENIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie doświadczeń z działalności OVA powstał ośrodek edukacji kulturalnej na osnowie muzycznej Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnościami – ECEKON. W ośrodku dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, przygotowują się do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, w tym do działalności w Orkiestrze Vita Activa. Więcej informacji o ośrodku zamieszczono na stronie  www.ecekon.pl