Disability
A A A
Contrast

Integratives Orchester in Bonn – tłumaczenie artykułu z czasopisma „Kompakt fur Milarbeitende”

okładka z LebenshilfeLebenshilfe strona 2

lebenshilfe strona 3

Tłumaczenie artykułu:

Bis nie wystarczył! Owacjami na stojąco oraz głośnymi okrzykami publiczność domagała się wykonania kolejnych utworów przez orkiestrę Vita Activa z Gdańska, stanowiącą jedyny na skalę europejską projekt orkiestry integracyjnej dla dorosłych. W niedzielę 21 września 2014 roku reduta w miejscowości Godesberg została zapełniona do ostatniego miejsca. Przybyło niemal 200 osób, w tym niepełnosprawni. 40-osobowy zespół muzyków zachwycił publiczność wykonaniem romantycznych utworów Edwarda Griega i Fryderyka Chopina oraz utworów współczesnych, jak ragtime Scotta Joplina lub „Nowy Jork” z filmu o tym samym tytule. Gościem była pianistka Mariko Terashi, która specjalnie przyjechała z Leicester.
Ambitny repertuar wymagał od muzyków z częściowo wysokim stopniem niepełnosprawności ogromnej koncentracji. Publiczność okazała doskonałemu wykonaniu wielki szacunek. Nie tylko w postaci zachwytu, lecz również bezwzględnego spokoju, z jakim towarzyszyła fazom reorganizacji i gromadzenia się orkiestry pomiędzy utworami.

– Mam wciąż gęsią skórkę – w ten sposób Eugenia Brüse, jedna z słuchaczek, opisuje swoje doznania i nie jest jedyną osobą, która tak twierdzi. – Bonn jest sześćdziesiątym miastem, które odwiedzamy – wyjaśnia menadżer orkiestry Ryszard Popowski. – W tym projekcie nie chodzi wyłącznie o muzykę. Żyjemy zgodnie z hasłem „Przez sztukę do samodzielności”.

– Praca z orkiestrą jest wspaniałą podróżą – opisuje Mirosława Lipińska, dyrygent i kierownik muzyczny. Jej szczególna forma dyrygowania trafia do każdego z muzyków, daję wiarę w siebie i siłę. Z wielkim zaangażowaniem wspiera muzyków. Dwa do trzech razy w tygodniu organizuje próby orkiestry, zaś każdego naucza indywidualnie. Orkiestra Vita Activa powstała w 1995 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od dwóch lat trwają dobre relacje niemieckiego stowarzyszenia Lebenshilfe Bonn z Polskim Stowarzyszeniem z Gdańska. Podczas wizyt w Gdańsku goście z Bonn brali udział również w koncertach orkiestry, z czego zrodził się pomysł jej zaproszenia. Frank Scheider, koordynator ds. turystyki, utrzymywał kontakty, aż wreszcie zainicjował wyjazd gdańszczan do Bonn, dbając o zakwaterowanie i wyżywienie gości. Projekt „Koncert w Bonn” wsparła akcja Człowiek.