Disability
A A A
Contrast

Halina Szymańska o Orkiestrze

Program – przez sztukę do samodzielności – okazał się zjawiskiem nie tylko w sferze muzyki czy dydaktyki. Jest również niezwykle nośnym czynnikiem rozwoju zachowań w warstwie społecznej. W każdym koncercie, członkowie Orkiestry własnym wizerunkiem zaświadczają, że człowiek, również niepełnosprawny, przy życzliwym profesjonalnym wsparciu, ujawnia wciąż nie odkryte jeszcze możliwości i stosuje je adekwatnie, w zespołowym działaniu. Być artystą, mieć prawdziwe instrumenty, być świadomym odtwórcą dzieła, mieć widownię i zbierać oklaski, to stale na nowo stawać się, w sobie samym i dla innych.

Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU – Koło w Gdańsku, inicjatorka powstania zespołu w 1995 roku.