Disability
A A A
Contrast

UPOWSZECHNIENIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie doświadczeń OVA powstał ośrodek edukacji kulturalnej na osnowie muzycznej: Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych – ECEKON. Uczą się w nim dzieci, młodzież i osoby dorosłe z  niepełnosprawnościami,   przygotowując się do grania w amatorskich zespołach muzycznych, w tym w Orkiestrze Vita Activa. Więcej informacji o ośrodku ECEKON zobacz na stronie: www.ecekon.pl

 

 

DOROBEK ARTYSTYCZNY

Na dorobek artystyczny Orkiestry składają się dwa programy koncertowe: uniwersalny i świąteczny – zimowy. Razem ponad dwie godziny muzyki. Na repertuar składają się utwory ze światowej literatury muzycznej od baroku po współczesność.

ŚRODKI ARTYSTYCZNE

Orkiestra gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych. Grupę instrumentów melodycznych stanowią: grupa dzwonków (sopranowe, altowe), grupa metalofonów (altowe, basowe), grupa ksylofonów (sopranowe, altowe, basowe), oraz sztabki kontrabasowe. Dopełnienie brzmienia dają strojone kotły. Orkiestra używa około 50 instrumentów niemelodycznych: różnej wielkości bębny, talerze, różne odmiany instrumentów kolorystycznych (guiro, kabasa, tempelbloki, china bars, crotale, klawesy, i wiele innych) często egzotycznego pochodzenia. Instrumentarium perkusyjne dopełniane jest instrumentami klasycznymi: używane są kontrabasy, trąbki, sakshorny, tuba, harfa, cytra i instrumenty elektroniczne. Rozpiętość brzmienia porównywalna jest do skali orkiestry symfonicznej a dynamika brzmienia i możliwość jej znacznego różnicowania, pozwala grać w stosunkowo dużych salach koncertowych, z zachowaniem cech interpretacyjnych wykonywanych utworów. Orkiestra wymienia instrumenty orffowskie, które umożliwiły powstanie zespołu, na instrumenty profesjonalne. Ostatnio w składzie zespołu pojawiły się kotły koncertowe, ksylofon, dzwonki koncertowe, wibrafon i marimba.

ZNACZENIE SPOŁECZNE

   Działalność ORKIESTRY VITA ACTIVA jest dla jej członków formą nieustającej edukacji i zarazem spełnieniem dorosłości w działaniach społecznie ważnych, znajdujących uznanie i szacunek. Udział w działaności zespołu sprzyja odkrywaniu nowych obszarów aktywności, w których kształtują się lub usprawniają nowe umiejętności. Próbom i koncertom towarzyszą liczne zadania pozamuzyczne, którym członkowie orkiestry muszą podołać, o ile to tylko możliwe, o własnych siłach. Istotę działalności wyraża motto programu:
przez sztukę do samodzielności

   Poza celami artystycznymi i osobowymi celem programu jest integracja środowiska osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kształtowanie poprzez występy opinii społecznej, upowszechnianie postawy otwarcia na problemy rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnością oraz pełnego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celow działaności OVA jest popularyzacja postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a szczegolnie artykułu 30 tej konwencji, stanowiącego o dostępie do kultury osób z tego środowiska.