ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

80 tys. słuchaczy
 4  stolice
63 miasta
25 zaproszonych artystów
 8  międzynarodowych podróży
 2  filmy dokumentalne
280 koncertów
 9  zespołów

Organizacja koncertu

ORKIESTRA VITA ACTIVA koncertuje na zaproszenie organizacji non profit, urzędów, firm, osób prywatnych. Koncerty orkiestry mają charakter tradycyjny, zbliżony w konwencji do koncertów orkiestr symfonicznych. Najczęściej orkiestra występuje podczas różnego rodzaju uroczystości, dopełnia muzyką konferencje naukowe, sympozja, festiwale, przeglądy, gale wręczania nagród - nadając im stosowną artystyczną oprawę.

Czytaj więcej
Gait PARTNER
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Realizowane granty
wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11

Dziękujemy!

KRS 0000081242
Musikhaus Thomann Linkpartner Thomann partner