ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Łukasz Rudziński, Niepełnosprawni muzycy brawurowo zagrali w Filharmonii. 20 lat Orkiestry Vita Activa.

Łukasz Rudziński – tekst poświęcony działalności Orkiestry, w tym reportaż z Koncertu Jubileuszowego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 5 maja 2016 roku.

czytaj tutaj