ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Łukasz Rudziński (portal: kultura.trójmiasto) o OVA i jubileuszu 20 lecia.

Łukasz Rudziński – tekst poświęcony działalności Orkiestry, w tym reportaż z Koncertu Jubileuszowego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 5 maja 2016 roku.

czytaj tutaj