ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Wspieraj darowizną działalność Orkiestry i Koła PSONI

Podstawowym źródłem finansowania działalności Orkiestry są granty oraz darowizny.

Przekaż 1% na działalność Orkiestry Vita Activa

– czynne uczestniczenie w kulturze zmienia jakość życia osób z niepełnosprawnościami –

– wspierając Orkiestrę wspierasz polską kulturę –

KRS: 0000081242 cel szczegółowy: orkiestra

Przekaż darowiznę na program włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością

– przez sztukę do samodzielności –

   konto: 09 1020 1811 0000 0102 0338 0326


– zakładka do dokonania wpłaty znajduje się na stronie głównej po lewej stronie –