ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Krzysztof Komorowski w Almanachu PROWINCJONALNYM – reportaż z koncertu w Bonn

Englisch text – Almanach PROWINCJONALNY zamieścił obszerny reportarz pióra Krzysztofa Komorowskiego z pobytu Orkiestry w Bonn i koncertu w La Redoute dla Lebenshilfe Bonn. Almanach wydaje Raciborskie Centrum Kultury. Zobacz numer listopadowy 2014, strona 138. Polecamy cały numer Almanachu – reportarze ze świata, poezja, doskonałe fotografie. Redakcji gratulujemy pięknego pisma i dziękujemy.

film dokumentalny z koncertu 

foto-almanach.jpg